EL GOVERN DE LA GENERALITAT CONCERTARÀ 20 NOVES PLACES RESIDENCIALS A LA RESIDÈNCIA “SANT MIQUEL ARCÀNGEL” DE TORTOSA.


El Parlament de Catalunya ha aprovat, per unanimitat dels grups parlamentaris, una proposta de resolució en la que s’insta al Govern  de la Generalitat a concertar 20 noves places residencials a la nostra Residència Diocesana d’Ancians “Sant Miquel Arcàngel”.

 

La concertació haurà de formalitzar-se abans dels propers tres mesos, i es farà tenint en compte la programació territorial dels Serveis Socials Especialitzats que contempla la comarca del Baix Ebre com a zona d’alta prioritat dintre del conjunt de Catalunya, donada la necessitat de places a la comarca i el grau d’envelliment de la població. D’aquesta manera s’aconseguirà reduir la llista d’espera de persones pendents de rebre suport residencial que, a Tortosa, se situa en prop de 150 persones a l’espera de plaça.

La proposta va ser presentada pel diputat Il·ltre. Sr. Raúl Moreno (PSC), atenent a l’interès mostrat pel regidor Sr. Enric Roig, que per qüestions familiars és un gran coneixedor de la realitat de la residència.

La Residència Diocesana d’Ancians “Sant Miquel Arcàngel” és un centre que s’encamina cap a la celebració dels seus 140 anys d’existència sempre al servei de les persones més vulnerables i necessitades de la nostra societat. La seva activitat s’emmarca dintre del sector de l’economia social composat per entitats sense ànim de lucre, amb una constant reinversió dels recursos en benefici de les persones a les que prestem servei.

Actualment la residència “Sant Miquel Arcàngel” ofereix 145 places de servei residencial i 50 places de centre de dia.

També fem una tasca solidària amb persones i col·lectius necessitats, la qual cosa ens porta a oferir 3.650 menús a l’any i prestar suport logístic a entitats socials per a poder desenvolupar la seva activitat en moments puntuals.

Tortosa, 4 de maig de 2017

IDIOMES»